Služby

Účetní služby pro vaše podnikání

Zpracování mezd Od přihlášení a odhlášení zaměstnanců, přes měsíční výpočty až po roční daňové zúčtování.

Zpracování mezd

Od přihlášení a odhlášení zaměstnanců, přes měsíční výpočty až po roční daňové zúčtování.

Zobrazit více

Přihlášky a odhlášky zaměstnanců:

 • přihlášení / odhlášení zaměstnanců na Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) a zdravotní pojišťovnu

Zpracování mezd včetně všech náležitostí k institucím:

 • Výpočet mezd
 • Přehledy na ČSSZ, ZP
 • Příkazy k úhradě
 • Komunikace s institucemi

Roční zúčtování zaměstnanců:

 • Uplatnění daňových slev a daňových zvýhodnění 

Vyúčtování zálohové a srážkové daně

Reporty, Pravidelné měsíční, čtvrtletní a roční finanční přehledy pro podnikatelská rozhodnutí.

Reporty

Pravidelné měsíční, čtvrtletní a roční finanční přehledy pro podnikatelská rozhodnutí.

Zobrazit více

Pravidelné reporty:

Vytvářím měsíční, čtvrtletní a roční finanční reporty, které vám poskytnou jasný a aktuální přehled o finančním stavu vašeho podnikání. Tyto reporty vám umožní sledovat vývoj vašeho podnikání.

 

 • Výsledek hospodaření
 • Rozvaha
 • Výsledovka
 • Aktuální přehled závazků a pohledávek
 Daňová evidence

Daňová evidence

Zpracování finančních transakcí a výkazů dle platných daňových zákonů.

Zobrazit více

Mým cílem je poskytnout vám profesionální a spolehlivé účetní služby, které vám umožní soustředit se na hlavní činnosti vašeho podnikání, aniž byste se museli zabývat složitostmi účetnictví. Díky mým odborným znalostem a zkušenostem můžete mít jistotu, že vaše účetnictví je v dobrých rukou.

 • Průběžné vedení daňové evidence
 • Zákonné výkazy – Výkaz o majetku a závazcích, Výkaz o příjmech a výdajích
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Přehledy OSVČ na Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
<br />
Zpracování daňových přiznání - DPFO, DPPO, DPH, KH, SH

Zpracování daňových přiznání

 • DPFO (Daň z příjmů fyzických osob)
 • DPPO (Daň z příjmů právnických osob)
 • DPH (Daň z přidané hodnoty)
 • KH (Kontrolní hlášení)
 • SH (Souhrnné hlášení)
Podvojné účetnictví Zpracování finančních transakcí a výkazů dle účetních standardů.

Podvojné účetnictví

Zpracování finančních transakcí a výkazů dle účetních standardů.

Zobrazit více

Mým cílem je poskytnout vám profesionální a spolehlivé účetní služby, které vám umožní soustředit se na hlavní činnosti vašeho podnikání, aniž byste se museli zabývat složitostmi účetnictví. Díky mým odborným znalostem a zkušenostem můžete mít jistotu, že vaše účetnictví je v dobrých rukou.

 

 • Průběžné vedení podvojného účetnictví
 • Řádné a mimořádné účetní závěrky
 • Účetní výkazy (Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty)
 • Výkaz Cash flow
Jednorázové účetnictví pro OSVČ

Jednorázové účetnictví pro OSVČ

Příprava výkazů a podkladů pro daňová přiznání pro OSVČ.

Zobrazit více
 • Daňová evidence, případně evidence příjmů
 • Zákonné výkazy – Výkaz o majetku a závazcích, Výkaz o příjmech a výdajích
 • Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • Přehledy OSVČ na Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
Daňová evidence

Ostatní daňová přiznání

Poskytuji služby souvisejících s daňovými přiznáními, jako daň z nemovitostí a silniční daň.

Online předávání dokladů, možnost i fyzického předání dokladů

Online předávání dokladů, možnost fyzického předání dokladů

Podívejte se na kompletní ceník služeb →

Pracuji v programu Pohoda od společnosti Stormware s.r.o.

$

Importy dat z Vašeho fakturačního systému, eshopu, apod.

$

Příprava příkazů k úhradě a jejich import do Vašeho bankovnictví

$

Importy bankovních pohybů

$

Možnost práce na "dálku" ve Vašem účetním systému

(ovládám Helios, Money S3, Money S5, Byznys)